Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

InBody.fi / Tervetec Oy (jatkossa myyjä) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Toimitusten toteuttamiseen
 • Maksujen käsitelyyn
 • Analytiikkatarkoituksiin
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Tervetec Oy (Y-tunnus 2958121-6)

Kisällinkuja 12

70780 Kuopio

Voitte tiedustella tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä sähköpostitse:

myynti@inbody.fi

Tietoja, joita voidaan kerätä

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot; Tunnistamistiedot, kuten nimi, henkilötunnus

 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisesti kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja myyjän väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Tietojen säilytys

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Henkilötietojen käsittelyssä ja niihin liittyvissä teknisissä ratkaisuilla noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen kaikenlaisessa käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetusten vaatimukset.

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt

Asiakastietoihin on pääsy vain myyjän omilla työntekijöillä. Niiltä osin kuin tietoja siirretään kolmannelle osapuolelle, kolmas osapuoli huomioi EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia ja ostokäyttäytymisanalysointia varten. Asiakkaan tiedot välittyvät myös maksamisen yhteydessä maksujärjestelmää ylläpitävälle taholle.

Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada pääsy itseä koskeviin tietoihin ja saada niistä jäljennys
 • Pyytää omia henkilötietoja koskeva oikaiseminen tai poistaminen

Tämän lisäksi, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Tietojen käyttämistä koskeva pyyntö voidaan tehdä asiakaspalveluumme.

Evästeet

Käytämme evästeitä (”cookies”) sekä muita vastaavia tekniikoita. Käytämme näitä tekniikoita sivuston eri toimintojen toteuttamiseen sekä personointiin, analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojalomaketta. Löydät aina ajantasaisen tietosuojaselosteen verkkokauppamme ”tietosuojaseloste” osiosta.

Lahjakortti